We Rock the Cradle

 

 

School’s out! Welcome to the real world

We Rock the Cradle discovers, develops and guides talent and has been supporting the ambitions of emerging artists for years by artist development and live shows like Altersonic.

How can you put your ambition into practice and which way can you walk the best? We give you a move (We Rock) in the right direction. Result-oriented and to the standards of the current music industry. Because at the beginning of your career (the Cradle), you need professionals that point you the way.

Our target group are bands and artists who want to professionalize, who want to distinguish themselves from others and who are willing to look critical to themselves.

NL

We Rock the Cradle ontdekt, ontwikkelt en begeleidt talent en ondersteunt al jaren de ambities van opkomende artiesten door artist development en live shows zoals Altersonic.

Hoe kun je jouw ambitie in de praktijk brengen en welke weg kun je dan het beste bewandelen? Wij geven je een zetje (We Rock) in de goede richting. Resultaatgericht en naar de maatstaven van de huidige muziekindustrie. Want aan het begin van je carrière (the Cradle) heb je professionals nodig die je de weg wijzen.

Onze doelgroep zijn bands en artiesten die zich willen professionaliseren, die zich willen onderscheiden van anderen en die bereid zijn om kritisch naar zichzelf te kijken.